til top
  • Byggpartnere ansetter fagansvarlig for HMS og kvalitet

Byggpartnere ansetter fagansvarlig for HMS og kvalitet

Vi har ansatt vår dyktige håndverker gjennom mange år, Trond Eivind Brustad i en nyopprettet stilling som fagansvarlig for HMS og kvalitet.

Lokale nyheter / 24.01.2022

Brustad har 18 års erfaring fra tømrerfaget og er en rutinert og dyktig mann i faget.
Veksten som vi i Byggpartnere opplever gjør at vi har behov for å utvikle våre allerede gode kvalitets- og styringssystemer ytterligere.
Han har i sin relativt korte tid markert seg i rollen – og i dag har vi blant annet blitt en Miljøfyrtårnbedrift, som en av få i bransjen.
- Dette er en utrolig interessant, spennende og lærerik oppgave. Jeg er heldig som har så mange dyktige folk rundt meg. Dette forenkler hverdagen min betraktelig. Samtidig håper jeg at mitt bidrag kan forenkle hverdagen for hver enkelt, sier han.

- Avhengig av å jobbe i team

Bedrifter må kunne vise til en sertifiseringsordning som gjenspeiler forbyggende og engasjerende tiltak som for eksempel FNs bærekraftmål. For å øke fokuset besluttet styret i Byggpartnere AS å ta et tak for å følge utviklingen.
- Man er jo selvfølgelig avhengig av å jobbe sammen som et team for å få dette til. Vi må anse bedriften som en stor enhet, hvor vi alle har en viktig rolle for at denne enheten skal være mest mulig velfungerende. Jeg har stor troen på at dette vil bli veldig bra, sier Brustad.

Endret fokus på Fagskole

For vår nye leder, er det et personlig endringsbehov og en utforskertrang som var utløsende for at han tok fatt på jobben.
- Da jeg startet på Fagskolen, ønsket jeg å jobbe mer med bedriftens funksjonalitet med hensyn på drift, lønnsomhet, struktur og hvordan den er bygd opp. Det var nok dette som var utslagsgivende for at valget ble tatt, sier han.
Kvalitet handler ikke bare om selve bygget, det handler om alle ledd, fra anbudsrunden, gjennom innkjøp, økonomistyring og prosjektledelse, til testing, dokumentasjon og overlevering.

- Skal definere oss i hverdagen!

Daglig leder hos oss, Jon Peder Johnsen er veldig fornøyd med å ha fått en dedikert og dyktig person i denne viktige rollen.
- Som en konsekvens av veksten vi har hatt de siste årene og veien vi ser for oss videre er vi glade for å få med oss Trond Eivind. Fokus på sikkerhet og at alle kommer hjem om ettermiddagen like hele, samt kvalitet til kunden skal definere oss i hverdagen. Denne satsningen vil sikre dette ytterligere både for oss og våre kunder, sier Johnsen.

 

Her er noen av oppgavene som vår nye fagansvarlig for HMS og kvalitet skal jobbe med:

  1. Firmabiler med alt som hører med av skader, drivstoff og rullering.
  2. Holteportaler – Jobbes mot å bli superbruker. Holte er et KS-program i seg selv. Styringsverktøy som er viktig for bedriften.
  3. Verktøyansvarlig – Innkjøp
  4. HMS – Ansvarlige, se til at bedriften hele tiden er oppdatert slik at vi oppnår systematisk HMS-arbeid til enhver tid.
  5. Verneombud.
  6. Miljøfyrtårnansvarlig – Oppfølgning og vedlikehold. Er også er miljøstyringsverktøy for bedriften.
  7. KS-ansvarlig- Ansvar for kvalitetssikring i alle ledde. Målet er å kvalitetssikre alle ledd i en byggeprosess, fra A-Å. Bistå/påse at prosjektansvarlige ute i felt oppfyller bruk av rutiner, sjekklister, avvik, endringsmeldinger mm, samt lover og regler.
  8. Summen av alle arbeidsoppgaver, skal da være med på å gjengi en strukturert, trygg, bærekraftig og lønnsom bedrift.

Utover nevnte punkter hører det til ytterligere flere områder i tiden fremover som faller inn under min paraply. Dette vil da bli litt mer løpende oppgaver til og fra.