til top
 • Byggpartnere er Miljøfyrtårn sertifisert. Vi tar miljøkravet på alvor!

Byggpartnere er Miljøfyrtårn sertifisert. Vi tar miljøkravet på alvor!

En milepæl er nådd. Som et Miljøfyrtårn tar vi bransjens miljøkrav på alvor. Vi jobber for kontinuerlig forbedring. Slik er vi en profesjonell samarbeidspartner.  

Lokale nyheter / 16.11.2021

Som godkjent Miljøfyrtårn-bedrift har vi tatt viktige steg på veien mot en grønn og bærekraftig fremtid. Nå skal vi fortsette å jobbe med oppnå grønnere innkjøp, lavere energiforbruk, smartere transport, mindre avfall, og bedre arbeidsmiljø.

Byggpartnere oppfyller strenge krav til:

Avfallshåndtering

Bærekraftige innkjøp

Miljøvennlig transport

Energieffektivisering

HMS og arbeidsmiljø

Vi tar bærekraft og miljøutfordringene på alvor – og jobber kontinuerlig med å redusere våre klimagassutslipp.

Som Miljøfyrtårn-sertifisert har vi et synlig bevis på at tar vi miljø- og samfunnsansvar, og at vi driver en fremtidsrettet virksomhet. Vi ønsker å bygge en meningsfull merkevare som møter kunder og samarbeidspartneres forventninger til etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet.

 

Hva er miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.

Gjennom et digitalt system får virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir virksomheter gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn, er ledende i Norge som det mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Over 6000 virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Med tilpassede kriterier for over 80 ulike bransjer, gjør Miljøfyrtårn bærekraft konkret og lønnsomt.

Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

Anerkjent i Europa

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU.

Sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer.

Målsetting
Målsetting for HMS ved vår virksomhet skal være retningsgivende for alt vi foretar oss i vårt daglige arbeid. Vektlegging av samarbeid på tvers i organisasjonen er derfor viktig.
Vi jobber aktivt med å ta hensyn til miljøet i vår egen virksomhet og i prosjekt. Vår rolle er å aktivt øke kunnskapen og kjennskap om miljøspørsmål innenfor vårt fag hos medarbeidere, kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere.

Virksomheten skal arbeide aktivt i alle ledd for:

 • å skape trivsel på arbeidsplassen
 • å forebygge helseskader og arbeidsulykker
 • at driften skal gi minst mulig påvirkning på ytre miljø
  • redusere mengde restavfall og i større grad kildesortere i egne lokaler og på prosjekt
  • reiser skal begrenses til det nødvendige – videomøter skal prioriteres der hvor det er mulig
 • å utvikle et trygt og sikkert arbeidsmiljø
 • å sikre at lover og forskrifter for HMS oppfylles
 • at produkter og tjenester skal være sikre for våre kunder


Om Miljøfyrtårn 
Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Les mer: www.miljofyrtarn.no