Driftsbygg

Byggpartnere AS har satt opp en rekke driftsbygg for landbruk på Sørlandet. Våre landbruksbygg kan leveres klare til bruk, og er skreddersydd etter dine behov.

Vi forstår kundens behov

At flere av våre ansatte har gårdsbakgrunn, gir oss en unik forståelse for kundens behov, både når det kommer til praktiske løsninger og kostnadseffektive byggemetoder. Vi vet også at det er en rekke faktorer som må tas hensyn til under byggingen, både når det gjelder dyr og maskiner på tomten, men også krav fra det offentlige, tomtens beskaffenhet og materialvalg.

God kommunikasjon under hele prosessen

Under byggeprosessen legger vi stor vekt på planlegging og god kommunikasjon. Dette innebærer blant annet at du får én person som du forholder deg til gjennom hele prosessen, og at vi sørger rask og effektiv oppsetting av ditt landbruksbygg. Med få personer involvert unngås kostbare stopp i driften, og du kan fokusere på din egen jobb og raskt ta i bruk ditt nye bygg.

Driftsbygg i tråd med regelverket

Vi bygger alt fra storfefjøs og fjørfehus til redskapshus. Under byggingen forholder vi oss til gjeldende byggeregler, og legger vekt på å utnytte tomten best mulig. Du kan med andre ord føle deg trygg på at du får et bygg som er optimalt utformet, og i samsvar med dine behov og tomtens muligheter.

Ønsker du mer informasjon om driftsbygg? Ta kontakt med oss i dag.