Driftsbygg

Byggpartnere AS har satt opp flere driftsbygg for landbruk på Sørlandet. Flere av våre ansatte har gårdsbakgrunn, og vi er kjent med de behovene mange har for praktiske løsninger og kostnadseffektive byggemetoder. Vi er også klar over alle de ulike momentene som må tas hensyn til, som dyr, offentlige krav, maskiner, tomtenes beskaffenhet og materialvalg.

Effektive bygg til din gård


Våre landbruksbygg kan leveres klare for bruk, og er skreddersydd dine behov. Vi legger stor vekt på planlegging og god kommunikasjon. Dette betyr at du får én person å forholde deg til gjennom hele prosessen, og vi sørger for at bygget er klart til bruk så tidlig som mulig. På denne måten minimerer du kostbare stopp i driften, og kan fokusere på din egen jobb.
Vi kan bygge alt fra storfefjøs, til fjørfehus og redskapshus. Vi forholder oss til gjeldende byggeregler, og legger vekt på å utnyttet tomten best mulig. Du kan med andre ord føle deg trygg på at bygget er optimalt utformet, og sett i sammenheng med dine faktisk behov og tomtens muligheter.