Garasjer

Ønsker du en ny garasje, eller er den gamle kanskje klar for modernisering?
En garasje sørger for trygg oppbevaring av bilen, og kan forlenge levetiden betraktelig. Du slipper også å stå ute med isskrapen sure morgener i januar. I garasjen får du også plass til dekk, ski og annet utstyr av verdi du vil ha ut av huset, men samtidig trygt oppbevart. Vi bygger garasjer over hele Sørlandet.

Skreddersydde garasjer

Vi kan bygge både frittstående garasjer og garasjer integrert i boligen, avhengig av tomten og deres ønsker. Alle våre garasjer er bygget etter de beste standarder, blant annet med hellende gulv slik at regnvann og smeltet snø kan renne ut.

Vi forholder oss til byggereglene

Når man bygger nytt, er det viktig å gjøre det innenfor byggereglenes rammer. Vi har full oversikt over gjeldende regler, og vet hvordan skape et best mulig resultat basert på reglene og tomtens utforming og størrelse. Blant de viktigste reglene er at en garasje på inntil 50 kvadratmeter kan bygges uten å sende søknad til kommunen, forutsatt at den er én meter fra nabogrensen og én meter fra annen bygning på tomten din. Kreves det søknad, skal vi selvfølgelig sørge for å sende inn dette for deg slik at du kan fokusere på andre ting.