BYGGPARTNERE AS SØKER PROSJEKTLEDER!

Byggpartnere AS har de siste årene opplevd vekst der spesielt utviklingen av Alveberget Hyttefelt kan trekkes frem(www.alveberget.no)som er et egeneid prosjekt/utbyggingsselskap der det i feltet skal oppføres totalt 180 hytter. Byggpartnere er medlem i Mesterhus og leverandør her i sør for Saltdalshytta. Vi har de siste 27årene hatt en rammeavtale med IF skadeforsikring på utbeding av bygningskader og vi har rammeavtlae med Arendal kommune og Polygon lokalt som vi samarbeider med på skader. Byggpartnere jobber aktivt med tomteutvikling og har flere prosjekter for fritidsboliger og boliger under utarbeidelse. Spillemannsbakken og Tybakktoppen på Tromøy er de som ligger nærmest i tiden fremover. 
Byggpartnere AS har 32 ansatte, der 5 jobber administrativt. Hovedområdet vi dekker er østlige deler av Agder og vestlige deler av Telemark. 

Arbeidsoppgaver vil være: 
- oppfølging av kunder privat og proff gjennom hele byggeprosessen
- oppfølging av internkontrollsystem
- byggeplassledelse 
- økonomiansvar for egne prosjekter
- kalkulasjon/tilbud/anbud. 
- dokumentasjon internt og FDV til kunde. 
- utarbeide kontrakter og byggesøknader
- HMS ansvar på egne prosjekter
- samarbeid tett med driftssjef og daglig leder. 
Kvalifikasjoner: 
- byggningsingeniør, teknisk fagskole eller mesterbrev. Annen relavant erfaring blir vurdert. 
- datakunnskaper
- kalkulasjonskunnskap og erfaring. Kjennskap til SmartKalk fra Holte er en fordel. 
- erfaring fra kundeoppfølging både privat og proff
- erfaring fra bransjen
- førerkort kl B - BE
- beherske norsk skriftelig og muntelig
Vi kan tilby:
- et godt arbeidsmiljø i en bedrift i utvikling og med klare mål for fremtiden. 
- kvalitetsbevisste medarbeidere
- varierte arbeidsoppgaver
- arbeidstelefon, pc og nettbrett mm
- firmabil
- faglig oppdatering
- lønn etter avtale

Er denne jobben noe for deg? Ønkser du å være med å utvikle din egen arbeidsplass på en positiv måte både menneskelig og økonomisk? Byggpartnere AS ser etter en engasjert person med gode sosiale egenskaper, en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø og fornøyde kunder. Byggpartnere AS skal ha kvalitet i alle ledd og følge vårt motto som vi deler med Mesterhus " det blir som avtalt ". 
Søknadsfrist er 25.august 2020
Skriftelig søknad sendes til daglig leder John Peder Johnsen på johnpeder@byggpartnere.no 
Ta gjerne kontakt på tlf 90096594. 

Skadeutbedring

Når en ulykke inntreffer, er det lett at situasjonen føles stor, uoversiktlig og kanskje litt håpløs. Med hjelp fra en spesialist kan alt fort føles mer håndterlig. Vi i Byggpartnere AS har lang erfaring med skadeutbedring, og kan hjelpe deg ved alle typer bygningsskader.

Har du spørsmål om skadeutbedring? Kontakt oss her for mer informasjon.

Vi tar oppdrag for en rekke forsikringsselskaper

Byggpartnere AS har i snart 25 år hatt et godt samarbeid med If Skadeforsikring, og har her en spesiell samarbeidsavtale. Vi utfører også oppdrag for en rekke andre forsikringsselskaper, og har gode innarbeidede rutiner på håndtering av bygningsskader, både som totalleverandør og som underentreprenør.

Vår jobb er å befare bygningsskaden, sørge for nødvendig førstehjelp, utføre riv/opptørking sammen med våre samarbeidspartnere, samt utbedre alle typer byggskader. Vi har alltid en byggmester eller en takstmann til stede, som står ansvarlig for at utbedringen går slik den skal.

Våre ansatte har relevante sertifiseringer

Byggpartnere AS benytter plattformen In4mo og fire av våre ansatte funksjonærer er godkjent for denne type oppdrag. I tillegg er tre av funksjonærene i bedriften sertifiserte skadetakstmenn og sertifisert for oppdrag som naturskadetaksering/mønstertakst mot naturskadepoolen og mot forsikringsselskap, samt generelle skadeoppdrag.

Vi loser deg trygt gjennom utredningsprosessen

Når uhellet er ute er det vår jobb, som forsikringsselskapets samarbeidspartner, å lose dere trygt gjennom utredningsprosessen. Vi er raskt på plass for å dokumentere de tekniske forholdene som er årsak til skaden. For å kunne gi en så presis årsak som mulig, kan det være behov for å engasjere andre håndverksfag. Når årsaken er fastslått, sender vi inn rapport til forsikringsselskapet, så din saksbehandler vil ta stilling til om skaden er dekningsmessig basert på deres polise. Oppgjørsbeslutningen tas normalt etter få virkedager, og vi vil da kontakte deg for å planlegge videre håndtering av situasjonen.

Om nødvendig vil vi selvfølgelig ta øyeblikkelige grep for å hindre merskade på din bolig.

Vi benytter anerkjente takstmetoder

Vi benytter, i likhet med flere forsikringsselskaper, det anerkjente kalkulasjonsprogrammet MEPS, for taksering/kalkulering av skaden. Her legges det inn poster for alle relevante kostnader, uavhengig av om dere ønsker utbedring eller å få utbetalt kontantoppgjør. I beregningen benyttes vanlige timepriser for håndverker på hvert fag og oppdaterte materialpriser hos byggevarehandel. Summen vi kommer frem til vil være grunnlaget for utbedringen.

Det er viktig å være klar over at taksten i stor grad utarbeides før rivearbeidet starter. Dermed kan det totale omfanget ende med å bli både mer og mindre omfattende enn først antatt. Dette er det tatt høyde for, og endringer i omfang kan meldes inn underveis, uavhengig av valgt oppgjørsform.

Du velger den oppgjørsformen som passer for deg

Ved en skade har forsikringsselskapet erstatningsplikt iht. forsikringsavtaleloven, men allikevel ingen utbedringsplikt. Dermed står dere fritt til å velge den oppgjørsformen som passer dere best.

Ønsker dere at forsikringsselskapet utbedrer hele skaden, er det Byggpartnere AS og vår prosjektleder som blir deres kontaktperson gjennom hele prosessen. Prosjektleder henter inn eksterne håndverkere, som rørlegger og elektriker, når det kreves, i tillegg til å styre våre egne byggmestere og tømrere.

Dersom det er ønskelig, er det mulig å dele opp skadeoppgjøret. Dermed kan ulike aktører og spesialister ta hånd om ulike deler av utbedringen. Byggpartnere AS anbefaler på generelt grunnlag at man henter inn et saneringsbyrå til tørk av konstruksjoner. Da får man dokumentert ved målprotokoll at konstruksjonen er tørr, noe som kan være praktisk dersom nye skader skulle inntreffe, eller ved salg av boligen.

Ønsker man takst og kontantoppgjør får man dette basert på den utarbeidede takstkalkylen.

Summen vil utbetales uten merverdiavgift. Merverdiavgift vil så etterbetales av forsikringsselskapet mot fremvisning av kvitteringer på utført arbeid.

Skadeutbedringen følger Håndverkstjenesteloven, og det er dermed 5 års garanti på alt arbeid som utføres. Alle involverte i utbedringen følger gjeldende lover og forskrifter for sitt fagområde.

Kombiner skadeutbedring med annet arbeid

Et hovedprinsipp for utbedring av bygningsskader er at forsikringsselskapet dekker tilbakeføring til "lik og tilsvarende standard som på skadedagen". Mange velger imidlertid å benytte anledningen til å få gjort ytterligere utbedringer på sitt bygg, når det allikevel skal utføres arbeid og man har håndverkere på plass. Vi i Byggpartnere AS gir dere gjerne et uforpliktende tilbud på det dere ønsker å få gjort.

Les mer om andre tjenester vi utfører her.

Kompensasjon for egeninnsats og utlegg

Byggpartnere AS fakturerer deres egenandel på vegne av forsikringsselskapet. Dersom dere selv utfører arbeid eller har utlegg i forbindelse med skaden, kan dette avregnes mot denne egenandelen.

Har du spørsmål om skadeutbedring? Ta kontakt i dag!