Skadeutbedring

Utbedring av skade kan føles stort og uoversiktlig når ulykken har inntruffet. Vi hjelper deg med alt du trenger. Les mer på denne siden, eller ta direkte kontakt med oss for mer informasjon.


Forsikring


Byggpartnere AS har i snart 25 år hatt et godt samarbeid med If Skadeforsikring, og har i dag det som kalles en spesial samarbeidsavtale.

Vår jobb er å befare bygningsskaden, sørge for nødvendig førstehjelp, utføre riv/opptørking sammen med våre samarbeidspartnere der dette trengs, samt utbedre alle typer byggskader. Gjennom årene har vi opparbeidet mye erfaring og rutiner for å løse alle typer bygningsskader i samarbeid med våre underentreprenører. Som prosjektledere og ansvarlige for reparasjonen, har vi alltid en byggmester eller en takstmann hos oss som står ansvarlig for at utbedringen går slik den skal.

Byggpartnere AS benytter plattformen In4mo og har fire av våre ansatte funksjonærer godkjent for denne type oppdrag. Bedriften benytter også kalkulasjonsprogrammet MEPS for kalkulering av oppdrag i skadesammenheng.

I tillegg er tre av funksjonærene i bedriften sertifiserte skadetakstmenn og sertifisert for oppdrag som naturskadetaksering/mønstertakst mot naturskadepoolen og mot forsikringsselskap, samt generelle skadeoppdrag.

Byggpartnere AS utfører oppdrag for en rekke forsikringsselskaper og har gode innarbeidede rutiner på utførelse av denne type arbeid både som totalleverandør og som underentreprenør.


Informasjon ved skade


«Rolig vi hjelper deg».

Når uhellet er ute er det vår jobb som forsikringsselskapets samarbeidspartner å lose dere trygt gjennom utredningsprosessen. Når vi først gang er hjemme hos deg er det for å dokumentere de tekniske forholdene som har medført din skade. Her kan det være behov for å engasjere andre håndverksfag for å kunne gi en presis beskrivelse av skadeårsaken. Umiddelbart etter vårt første besøk og innen få arbeidstimer sender vi vår rapport inn til forsikringsselskapet der din saksbehandler vil ta stilling til om skaden er dekningsmessig basert på deres polise. Oppgjørsbeslutningen tas normalt etter kort tid, gjerne ikke mer enn en arbeidsdag. Så snart vi får tilbakemelding fra selskapet tar vi kontakt med deg for å avtale veien videre. Om nødvendig vil vi selvfølgelig ta øyeblikkelige grep for å hindre merskade på din bolig.


Oppbygging


Et hovedprinsipp for utbedring av bygningsskader er at selskapet dekker tilbakeføring til "lik og tilsvarende standard som på skadedagen".

Dette er også en god anledning til å få et tilbud på oppussing av boligen deres, dersom dere ønsker dette. Når skaden først er skjedd, og håndverkerne er i hus, kan dette være anledning dere trenger til å få gjort annet arbeid. Byggpartnere AS kan i denne sammenheng gi dere et uforpliktende tilbud etter deres ønske sammen med sine underentreprenører.


Takst


Deres skade takseres/kalkuleres med et anerkjent kalkulasjonsprogram MEPS benyttet av flere forsikringsselskaper. Her benyttes vanlige håndverkstimepriser på hvert fag og oppdaterte materialpriser hos byggevarehandel. Det legges inn poster for alle relevante kostnader. Uavhengig av om dere velger utbedring eller ønsker kontantoppgjør utbetalt. Denne summen vil være grunnlaget for utbedringen, og også kalkylesummen vi eventuelt får for arbeidet med din bolig.

Man skal også være klar over at taksten i stor grad er utarbeidet før rivearbeidet. Dette kan medføre at det totale omfanget både kan bli mindre, men også mer omfattende enn først antatt. Dette er det høyde for, og man kan melde inn endringer om omfang uavhengig av oppgjørsform. Dette gjøres normalt direkte til saksbehandler ved kontantoppgjør. Ved en styrt tilbakeføring der Byggpartnere AS har prosjektansvaret tas dette hånd om av vår prosjektleder.


Oppgjørsformer


Det er slik at selskapet har en erstatningsplikt iht. forsikringsavtaleloven, men ingen utbedringsplikt. Det betyr videre at dere har flere muligheter for oppgjørsform for deres skadeserstatning.

Ønsker man at forsikringsselskapet utbedrer hele skaden er det Byggpartnere AS og vår prosjektleder som blir deres kontaktperson gjennom hele prosessen. Det er prosjektleder som også organiserer andre håndverkere som rørlegger og elektriker i prosessen, i tillegg til å styre våre byggmestere/tømrere. Skadeutbedringen følger Håndverkstjeneste loven, og alt arbeid som utføres er etter loven med 5 års garanti. Alle involverte i utbedringen følger gjeldende lov og forskrift for sitt fagområde.

Har dere spørsmål eller tilbakemeldinger underveis er det bare å ta kontakt.

Dere har mulighet til å dele opp skadeoppgjøret. Det betyr for eksempel at man lar et saneringsbyrå med sin spesialkompetanse, rive og montere avfuktere for å tørke opp etter en vannskade, for så å bygge opp igjen selv. Byggpartnere AS anbefaler på generelt grunnlag å benytte seg av muligheten for hjelp til tørk av konstruksjoner. Ved å benytte seg av dette får man dokumentert ved målprotokoll at konstruksjonen er tørr. Dette kan være et praktisk dokument skulle man oppleve nye skader eller ved salg/overdragelse av boligen.

Ønsker man takst og kontantoppgjør får man dette basert på takstkalkylen vi utarbeider. Selskapet vil da utbetale deg denne summen uten merverdiavgift. Merverdiavgiften etterbetales av selskapet mot fremviste kvitteringer på utført arbeid.


Egenandel


Byggpartnere AS fakturerer på vegne av selskapet deres egenandel. Det er selskapet som opplyser hva deres til enhver tid gjeldende egenandel er.

Egeninnsats er i de fleste skadeutbedringer både vanlig og ønskelig. Dette kan for eksempel være håndtering av innbo/løsøre, byggvask etc. Dette arbeidet kompenserer selvfølgelig selskapet deg for. Det samme vil være relevante utlegg dere har hatt ifbm skaden, feks ekstra strømforbruk. Mye av dette arbeidet og utlegg kan vi avregne mot deres egenandel hos forsikringsselskapet.


Side 1 av 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Side 2 av 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Side 3 av 3