til top
Bestill katalog
Bestill katalog
 • Vi gir bort en gapahuk!

Vi gir bort en gapahuk!

I samarbeid med XL Bygg Nidelven Bruk gir vi i Byggpartnere AS en komplett gapahuk til en utvalgt vinner.  

Vi oppfordrer lag, foreninger, organisasjoner, barnehager og skoler i Arendal kommune til å søke! 

 

Lokale nyheter / 21.12.2023

Gapahuken bygges på stedet av oss i Byggpartnere AS og leveres i impregnerte materialer sponset av XL Bygg, Nidelven Bruk. Oppføringen vil skje i løpet av 2024.

Gapahuken finnes i tre varianter (se skisser nedenfor) med en maks størrelse på 49 kvm. og vil tilpasses tomten. Se vedlagte leveransebeskrivelse, her.

 

Søknadsfrist 29. februar.

Forutsetninger for å delta:

 • Du representerer et lag/forening/organisasjon/barnehage/skole i Arendal kommune.
 • Det må foreligge en tomt som er tilgjengelig for formålet, og tilsvarende for adkomst til tomten.
 • Tomten må ikke kreve offentlig godkjenning. Om så, er det tiltakshavers ansvar å frembringe dette.
 • Det forutsettes at materialene kan leveres med lastebil og at materiell og avfall håndteres/fraktes til byggeplass ved hjelp av dugnad.
 • Tomteopparbeidelse og fundamenter utføres av tiltakshaver. Dette må godkjennes av Byggpartnere AS på forhånd.
 • Vi forbeholder oss retten til å forkaste søknader som ikke faller under søknadskriteriene.

Send inn deres søknad til post@byggpartnere.no med følgende informasjon:

 • Hvem dere søker for.
 • Kontaktinformasjon: fullt navn og telefonnummer. 
 • Fortell oss hvorfor dere skal vinne?
 • Hvor ønsker dere gapahuken bygget: oversiktskart med inntegnet plassering samt adresse. 
 • Er nødvendige tillatelse på plass?

Alle innsendte bidrag vil bli gått igjennom av et uavhengig styre og gitt tilbakemelding på. 

 

Vinneren av Gapahuk 2024 kåres i mars og annonseres på vår Facebook side. Vi kontakter vinneren direkte.

Lykke til!

Se våre tre alternative gapahuker:
List image
List image
List image
Bilder fra tidligere bygget og overrakt gapahuk til FAU ved Nesheim Skole.
List image
List image
List image
List image