til top
Bestill katalog
Bestill katalog
  • Husbankfinansiering på større boliger og utvidet igangsettingsfrist
  • Husbankfinansiering på større boliger og utvidet igangsettingsfrist

Husbankfinansiering på større boliger og utvidet igangsettingsfrist

Husbanken lanserte 14/12-22 nye, utvidede, arealkrav for lån til boligkvalitet, herunder lån til miljøvennlige bolig, livsløpsboliger og oppgradering.

Lokale nyheter / 30.12.2022

Enebolig kan heretter være inntil 200 m2 eller 250 m2 inkludert hybel på minst 50 m2:

Dette fører til at langt flere boliger får mulighet til Husbankfinansiering med svært gode rentebetingelser.

Fristen fra tilsagn til igangsettelse økes samtidig fra 3 til 6 måneder, noe som gjør planleggingen av byggestart enklere enn tidligere. Husbanken gir ikke lån hvis byggingen allerede er igangsatt. Arbeid med grunnmur er å betrakte som igangsatt. Grunnarbeider inkludert støping av såle eller tilsvarende kan derimot utføres før et prosjekt regnes som igangsatt.

Les hele nyheten fra Husbanken her og trykk her for mer informasjon om kravene til lån fra Husbanken.

Den greieste låneordningen fra Husbanken å oppfylle er for miljøvennlig bolig.

Her må kun 3 av 5 kriterier oppfylles. Kriterie 2, 3, 4 og 5 kan oppfylles uten mye ekstraarbeid i de fleste prosjekter. 

Salgskontoret vårt, Mesterhus Byggpartnere kan bistå med søknad om husbankfinansiering i ditt husprosjekt. Ta kontkat for mer info og info om renter.