til top
Bestill katalog
Bestill katalog
  • Byggpartnere presenterer Jonas Paulsen, fagansvarlig for HMS og kvalitetssikring i Byggpartnere Gruppen.

Byggpartnere presenterer Jonas Paulsen, fagansvarlig for HMS og kvalitetssikring i Byggpartnere Gruppen.

- Veksten som vi i Byggpartnere opplever og planlegger for i Arendal og omegn, gjør at vi har behov for å utvikle våre allerede gode kvalitets- og styringssystemer ytterligere, sier daglig leder John Peder.

Lokale nyheter / 21.09.2023

Avhengig av å jobbe i team

Bedrifter må kunne vise til en sertifiseringsordning som gjenspeiler forbyggende og engasjerende tiltak som for eksempel FNs bærekraftmål. For å øke fokuset besluttet styret i Byggpartnere AS å ta et tak for å følge utviklingen. 

Jonas Paulsen har erfaring fra tømrerfaget, og er utdannet fra fagskolen som fagingeniør. - Dette er en utrolig interessant, spennende og lærerik oppgave, sier han. Samtidig håper jeg at mitt bidrag kan forenkle hverdagen for hver enkelt.

- Man er jo selvfølgelig avhengig av å jobbe sammen som et team for å få dette til. Vi må anse bedriftene i gruppen som en stor enhet, hvor vi alle har en viktig rolle for at denne enheten skal være mest mulig velfungerende. Jeg har stor troen på at dette vil bli veldig bra, sier Paulsen. 

Skal definere oss i hverdagen!

Daglig leder hos oss, John Peder Johnsen er veldig fornøyd med å ha fått en dedikert og dyktig person i denne viktige rollen.

- Som en konsekvens av veksten vi har hatt de siste årene og veien vi ser for oss videre er vi glade for å få med oss Jonas. Fokus på sikkerhet og at alle kommer hjem om ettermiddagen like hele, samt kvalitet til kunden skal definere oss i hverdagen. Denne satsningen skal sikre dette ytterligere både for oss og våre kunder, sier Johnsen.

 

Her er noen av oppgavene som vår fagansvarlig for HMS og kvalitet jobber med:

  • HMS: se til at bedriften hele tiden er oppdatert slik at vi oppnår systematisk HMS-arbeid til enhver tid.
  • Verneombud: vernerunder på byggeplasser, delta på byggemøter ved behov og ivareta overordnet HMS. Samt delta på AMU (Arbeidsmiljøutvalg).
  • Miljøfyrtårnansvarlig. Dette er også er miljøstyringsverktøy for bedriften og krever oppfølgning og vedlikehold. 
  • KS: ansvar for kvalitetssikring i alle ledd. Bistå/påse at prosjektansvarlige ute i felt oppfyller bruk av rutiner, sjekklister, avvik, endringsmeldinger mm. samt lover og regler. Målet er å kvalitetssikre alle ledd i en byggeprosess, fra A-Å.
  • Holteportaler – Dette er et KS-program i seg selv og et styringsverktøy som er viktig for bedriften. Jobbes mot å bli superbruker. 
  • Firmabiler med alt som hører med av skader, drivstoff og rullering.
  • Verktøyansvarlig – Innkjøp, profilering etc. 

Summen av alle arbeidsoppgaver, skal da være med på å gjengi en strukturert, trygg, bærekraftig og lønnsom bedrift. Utover nevnte punkter hører det til ytterligere flere områder i tiden fremover som faller inn under min paraply. Dette vil da bli litt mer løpende oppgaver til og fra.