Bestill katalog
Bestill katalog

Enebolig fra 1970-tallet ble som ny.

Med bakgrunn i vår sertifisering som energirådgivere gjennom Enova, kontaktet kunden Byggpartnere AS for å lage en energiplan og energimerke boligen. Vi har god erfaring med støtteordningene fra Enova, og i slike tilfeller der ytterkledning, vinduer og tak allikevel trenger fornying, er dette en glimrende anledning til å benytte seg av støtteordningene. 

Det er en energiplan som danner grunnlaget for å kunne søke om støtte til energioppgradering av bolig via Enova. For å kunne oppnå økonomisk støtte, er man avhengig av å gjøre en vesentlig helhetlig oppgradering av boligen.

I dette tilfelle ble det utført arbeider både på bygningskroppen og det ble montert nytt balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning.

  • Yttervegger ble etterisolert med 10 cm ekstra mineralull i tillegg til de 10 cm som var der fra før.
  • Kaldtloftet ble etterisolert.
  • Nye vinduer og dører med 3 lag glass ble satt inn i hele boligen.
  • I tillegg til dette ble det isolert ytterligere i gulvet ned mot grunnen, og en ny sammenhengende klimaskjerm for å optimalisere lekkasjetallet.